De Danske Cybermesterskaber

Registrer dig med din email og modtag en reminder når vi åbner for den virtuelle kvalifikation d. 15. marts 2021!

Kvalifikationen starter den 15. marts og slutter den 28. marts. Den består af 10 opgaver og løser du 6 af dem, så er du sikret din videre deltagelse i turneringen.

Hvis du har styr på scanning, usikre hjemmesider, monitorering og passwords? Og har set en Linux-terminal før? Eller hvis du er rigtig hård, ved du måske også lidt om buffer overflows, krypto og SQL? Så er du godt rustet til den virtuelle kvalifikation.

Uanset om du er “grøn” eller “rigtig hård”, så lover vi dig udfordringer og en spændende kvalifikation.

De Danske Cybermesterskaber 2021 er for alle mellem 15-25 år.

Når du tilmelder dig med din mail, overføres dine informationer til vores nyhedsbrevssystem. Vi indsamler udelukkende personoplysninger, som du selv har givet os i forbindelse med din tilmelding. Dine informationer vil ikke blive videregivet til andre eller brugt til andre formål. Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til formålet. Herefter sletter vi dine personoplysninger. Vi forventer at slette, anonymisere eller arkivere dine personoplysninger senest d. 01/05-2021. Det er Happy42 ApS der opbevarer dine personoplysninger og ønskes de slettet før tid, bedes du kontakte info@cybermesterskaberne.dk

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

De Danske Cybermesterskaber 2021– Regler
 1. Introduktion

Disse regler er vedtaget af Dommerkomiteen, bestående af:

 • Mille Østerlund, Center for Cybersikkerhed
 • Christian Damsgaard Jensen, Danmarks Tekniske Universitet
 • Jacopo Mauro, Syddansk Universitet
 • Alessandro Bruni, IT-Universitetet i København
 • Jens Myrup Pedersen, Aalborg Universitet

Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af Landstræner Jens Myrup Pedersen, eller den til en givne del af konkurrencen udpegede dommer. Såfremt en deltager er uenig i en afgørelse kan denne dog bedes forelagt den samlede dommerkomité.

Disse regler kan til enhver tid ændres på baggrund af beslutning i dommerkomiteen.

 

 1. Fair Play

Både spillere og dommere forventes at følge almindelige fair-play principper. Det er ikke tilladt at udnytte systemer eller regler på utilsigtet vis, heller ikke hvad angår forhold der ikke er omtalt i reglerne. Hvis der er tvivlstilfælde om hvorvidt der er tale om en utilsigtet udnyttelse af regler eller systemer kontaktes landstræneren/dommeren inden evt. handlinger udføres.

Det forventes at alle deltagere opfører sig pænt og respektfuldt overfor hinanden. Mobning og chikane accepteres ikke.

 1. Regler

3.1 Enhver deltagelse er individuel.

Det er ikke tilladt at hjælpe andre deltagere, medmindre dette er eksplicit nævnt i den enkelte opgaver (f.eks. holdopgaver). Dette gælder udveksling af flag, hints, eller andre typer af information.

Bemærk at dette kun gælder i forbindelse med selve konkurrencen (kvalifikation, regionale og nationale mesterskaber) – til f.eks. trænings-sessions hvor der ikke uddeles point må man meget gerne hjælpe hinanden.

3.2 Hvem kan deltage

Der er to kategorier af deltagere:

 • 15-20 år
 • 21-25 år

Det er alderen den 31/12 i konkurrenceåret, der er afgørende.

Deltagelse i de Europæiske Mesterskaber forudsætter desuden Dansk statsborgerskab. Derfor er det et krav for deltagelse i den sidste runde af konkurrencen (Nationale Mesterskaber) at man har dansk statsborgerskab. Alle 15-25 årige med bopæl i Danmark har mulighed for at deltage i såvel kvalifikationsrunden som de Regionale Mesterskaber.

3.3 Fysiske angreb

Fysisk vold og angreb er strengt forbudt

3.4 Afgrænsning af konkurrencen

Det er kun tilladt at løse de opgaver, der indgår i konkurrencen. Angreb mod andre deltagere (medmindre det indgår specifikt i en opgavebeskrivelse) eller mod de platforme og infrastrukturer som konkurrencen/opgaverne afvikles på, er ikke tilladt. Det betyder blandt andet at:

 • DoS/DDoS-angreb er ikke tilladt.
 • Det er ikke tilladt at angribe de netværk, der stilles til rådighed (f.eks. adgang til websites og labs, eller wifi/LAN).
 • Det er ikke tilladt at påvirke point-systemet, udover at få tildelt de point man er berettiget til.
 • Det er ikke tilladt at påvirke platform/infrastruktur.

3.5 Problemer med en opgave

Hvis en deltager oplever problemer med en opgave, kan vedkommende henvende sig til den ansvarlige dommer eller en anden repræsentant fra konkurrencen for at få hjælp til f.eks. at nulstille opgaven.

3.6 Writeups

Det er ikke tilladt at publicere write-ups til nogle af de stillede opgaver, hverken før eller efter konkurrencen.

3.7 Klager eller uregelmæssigheder

Klager rettes direkte til den relevante dommer. Hvis der er tekniske fejl, og klageren ønsker at få point (f.eks. et flag der ikke virker), er det vigtigt at sikre sig beviser i form af f.eks. screenshots til at understøtte klagen. Klager skal som udgangspunkt modtages inden konkurrencen afgøres og vinderne udpeges. Kun i helt særlige tilfælde (f.eks. hvis man senere finder ud af at en deltager har angrebet infrastrukturen, eller hvis det kommer frem at en deltager har oplyst forkert alder/nationalitet) vil det være muligt at tage stilling til klager, der modtages efterfølgende.

 

 1. Om konkurrencen

Selve konkurrencen består af følgende elementer:

 • Den virtuelle kvalifikation, hvor deltagerne skal løse 6 ud af 10 opgaver før at kvalificere sig til de regionale mesterskaber. Enhver, der kvalificerer sig inden for sin aldersgruppe, kan tilmelde sig de regionale mesterskaber.
 • De 5 Regionale mesterskaber, der afvikles i hver region. Disse afvikles på samme tid, efter samme program, og med samme opgaver.
  • I hver region vil de fem bedste deltagere i hver aldersgruppe kvalificere sig til de Nationale mesterskaber. Dette afgøres på baggrund af den samlede pointscore fra konkurrencen.
  • Derudover laves en samlet national liste over resultater i begge aldersgrupper. Fra denne liste udvælges de 25 bedste deltagere i hver aldersgruppe, der ikke allerede har kvalificeret sig, til deltagelse i de Nationale mesterskaber.
  • Såfremt der er point-lighed afgøres placeringen ved lodtrækning.
  • Kun deltagere med dansk statsborgerskab indgår i opgørelsen af hvem der kvalificerer sig til de Nationale mesterskaber.
 • De Nationale mesterskaber, med i alt 50 deltagere i hver alderskategori – udvalgt fra de regionale mesterskaber.
  • På baggrund af den samlede score fra de nationale mesterskaber udnævnes en vinder i hver alderskategori.
  • På baggrund af de nationale mesterskaber udtager landstræneren cirka 25 deltagere (bruttotruppen) til bootcamp for Det Danske Cyberlandshold, med henblik på udvælgelse af de 10 der i sidste ende udgør landsholdet.
 1. Sanktioner
 • Ved overtrædelse af reglerne kan dommeren tildele en af følgende sanktioner, eller evt. en kombination heraf.
  • Denne sanktion tildeles sædvanligvis ved grove, gentagne eller forsætlige overtrædelser af reglerne.
  • Denne sanktion tildeles sædvanligvis ved milde overtrædelser af reglerne, hvor deltageren ikke bevidst eller forsætligt har snydt eller forsøgt at snyde. To advarsler medfører diskvalifikation.
  • Inddragelse af point. Denne sanktion anvendes, såfremt det skønnes at en deltager har opnået vinding ved at overtræde reglerne bevidst eller ubevidst.

FAQ (Opdateres løbende)

Må man deltage og løse opgaver, selv om man er over 25 år gammel?

 • Nej, mesterskaberne er for deltagere i aldersgruppen 15-25 år. Men når den indledende kvalifikationsrunde er overstået, åbner vi op for at alle kan prøve kræfter med opgaverne.

Er det et krav at deltage i den virtuelle kvalifikation, hvis man gerne vil på landsholdet?

 • Den virtuelle kvalifikation er en forudsætning for at deltage i de Regionale Mesterskaber, der igen er en forudsætning for at kvalificere sig til de Nationale Mesterskaber, hvorfra landsholdet udtages.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg oplever tekniske problemer?

Skal jeg være danske statsborger for at deltage?

 • Dansk statsborgerskab er et krav for at deltage i den sidste runde af konkurrencen (Nationale Mesterskaber). Alle 15-25 årige med bopæl i Danmark har mulighed for at deltage i såvel kvalifikationsrunden som de Regionale Mesterskaber.